Cím

Controlling
Vállalkozásirányítási Tanácsadó
és Rendszerfejlesztő Kft.

1125 Budapest,
Istenhegyi út 63/b.
Tel.: (36-1) 355-6641,
Fax: (36-1) 355-6641
info@controlling.hu

Kinek ajánljuk? Mit várhat tőlünk? Miért fontos, amit kínálunk? Kontrolling filozófiánk
<<Vissza >>
Stratégiai alkalmazkodás rétege:
    Az alkalmazkodás legfelső rétege a stratégiai alkalmazkodás rétege. Hatásos az a stratégiai alkalmazkodás, amely a megváltozott lehetőségek és adottságok mellett a jövőben is biztosítja a kielégítő pillanatnyi és operatív alkalmazkodó képességet. A stratégiai alkalmazkodás fejlesztési akciókon (folyamat előfordulásokon) keresztül valósul meg. Hogy mit kell fejleszteni (hajtóerőt képviselő erőforrást, nem megfelelő adottságot, képességet, a lehetőségek és adottságok összhangját, stb.), az a ténylegesen választott stratégiai irányvételtől (víziótól) függ. Ezeknek a fejlesztési akcióknak természetesen van pillanatnyi és operatív alkalmazkodási hatásuk is. A stratégiai alkalmazkodás sikerességét speciális mutatószámokkal mérik (pl. BSC=Balanced Scorecard). A stratégia irányvétel módosítására akkor van szükség, ha nem valószínű annak a környezetnek a bekövetkezése, amelyekhez való alkalmazkodás miatt a fejlesztési akciót elindítottuk, illetve most jövünk rá arra, hogy a megfelelő alkalmazkodáshoz fejlesztési akciót kell indítani.
Operatív alkalmazkodás rétege:
    Az alkalmazkodás következő rétege az operatív alkalmazkodás rétege. Ezen a szinten a teljesítményt gazdasági/pénzügyi kategóriákkal mérjük. A pillanatnyi alkalmazkodás során folyamattípusainkra számos konkrét folyamat előfordulás aktivizálódik. Konkrét könyvelési és pénzforgalmi hatásuk csak az aktivizált folyamat előfordulásoknak van. A vállalat gazdasági/pénzügyi kategóriákkal kifejezett eredményessége egy időszak, általában egy év alatt aktivizált folyamat előfordulások összességének a könyvelési és pénzforgalmi hatásainak aggregált eredménye. Számos mutató is képezhető a könyvelési és pénzforgalmi összesítésekre és esetleg a pillanatnyi alkalmazkodás szintjéről származó naturális teljesítmények összesítéseire alapozva. A könyvelési és pénzforgalmi hatások regisztrálását a pénzügyi és könyvelési rendszer végzi, amelyre támaszkodhat a cash-flow menedzsment, az elemzés és értékelés, a vezetői jelentések előállítása, vagyis a kontrolling rendszer visszacsatolási és értékelési funkciójának a megvalósítása. A kontrolling teljességéhez szükséges tervezés/előrejelzés a még el nem kezdett (nem aktivizált) folyamatok várható könyvelési és pénzforgalmi, valamint naturális hatásainak a szimulációjával ragadható meg. Erre alapozva is készíthető pro-forma mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, előállíthatók mutatószámok. A szimulált és tényleges kimutatások összevetésén alapul az értékelés. A beavatkozás célja az eltérés csökkentése, lehetőleg megtartva a stratégiailag kitűzött célokra irányultságot.
Pillanatnyi alkalmazkodási réteg:
    A legelemibb réteget nevezzük pillanatnyi alkalmazkodási rétegnek. Ez a fizikailag megvalósuló aktivizált folyamatok szintjén jelenik meg és sikere azon múlik, mennyire felel meg folyamataink produktuma a (külső vagy belső) környezetükben megfogalmazott vagy elvárható követelményeknek. Ezek alapvetően naturálisak: adott mennyiséget kell meghatározott minőségben adott időre produkálni. Ezeknek a folyamatoknak könyvelési és - a külső környezettel való érintkezésnél - pénzforgalmi hatásuk is van. Ezeket a folyamatokat alapvetően a termelésirányítás, a logisztika, az adminisztratív és egyéb kiszolgáló, valamint a fejlesztési folyamatok irányítása tartja kézben. Informatikai síkon ezeket a vállalati alaprendszerek szolgálják ki.
<<Vissza >>
Cégünk Referencia Partnerek Szolgáltatás Termékek Kapcsolat