Cím

Controlling
Vállalkozásirányítási Tanácsadó
és Rendszerfejlesztő Kft.

1125 Budapest,
Istenhegyi út 63/b.
Tel.: (36-1) 355-6641,
Fax: (36-1) 355-6641
info@controlling.hu

Kinek ajánljuk? Mit várhat tőlünk? Miért fontos, amit kínálunk? Kontrolling filozófiánk
Akciók
Gyorsátvilágítás: az Ön cégénél mi akadályozza azt, hogy hatásosabban kézben tarthassa, irányíthassa cégét? Kapcsolatfelvétel alapján ingyenes gyorsdiagnosztika az Ön cégénél.

Egy lépéssel a versenytársak előtt: folyamatos előrejelzés mellett értékelhetők a tények (a CNET, mint a kontrollingot támogató integrált rendszerek új generációja). Kapcsolatfelvétel alapján helyszíni bemutató az Ön cégénél, konzultációs lehetőséggel.


Az éles piaci versenyben a vállalkozás sikere, sőt gyakran fennmaradása is attól függ, hogy
  • mennyire reális a cég alapvető stratégiája, üzleti terve, környezet- és önismerete, valamint
  • mennyire kontrolláltak belső folyamatai, amelyekkel céljait meg kívánja valósítani.
A környezeti elvárások, a vállalkozási lehetőségek, a belső adottságok, képességek összhangja - ha egyáltalán megvolt - bármikor felbomolhat. Az összhang hiánya előbb-utóbb a gazdasági teljesítmény és a likviditás romlásában, minőségi problémákban, hangulatromlásban jelentkezik. Minél előbb veszi észre a cég vezetése, hogy kedvezőtlen irányú változás, egyensúlybomlás kezdődött, annál tágabb manőverezési tere nyílik a kedvezőtlen hatások kompenzálására.

Alkalmas vállalatirányítási modell, a vezetői törekvések célra tartása, a jól együttműködő vezetői csapat, az objektív informáltság, a megfelelő érdekeltségi rendszer mind szükséges előfeltétele a hatékony alkalmazkodásnak.

A vállalat helyzetének megállapítása, a változtatási irány kijelölése: az átvilágítás olyan összetett feladat, amelyhez elfogultságtól mentes, a mindennapi rutinon való felülemelkedési képesség szükséges. Külső tanácsadó közreműködésével e feladat sikeres elvégzésére sokkal nagyobb az esély.

Fokozottan igaz ez a vállalat integrált információs rendszerének a kialakítására. A megszokás, a funkcionális igényekből fakadó "sziget" rendszerek gyakran a legnagyobb akadályai a valódi integrációnak, a vállalatirányítást valóban segítő kontrolling rendszer kiépítésének.

Milyen lehetőségek közül választhat az az ambiciózus vállalat, amelyik alkalmazkodási képessége hatásosságának a javítását tűzi ki célul?
  • a) Vásárol egy "bevált" programcsomagot?

  • b) Saját erőből fejleszt ki új rendszert?

  • c) Tanácsadó céggel együttműködve keresi a megoldást?


Az a) megoldás választása esetén a programcsomag képességei, elsősorban a vállalatirányítást kiszolgáló funkciói, valamint a programcsomag mögött meghúzódó (feltételezett) vállalati modellnek a valóságos vállalati működési modellel való egybe vágósági foka határozza meg, mennyire lesz eredményes a programcsomag használata. Kérdéses: mennyire ismert a feltételezett vállalati modell? (Ezt igénytelenebb programcsomagok esetén le sem írják, igényesebb programcsomagok esetén pedig ez csak drága tanácsadó cégek plusz szolgáltatásain keresztül ismerhető meg). Kérdéses továbbá, ha valamilyen modellbeli követelmény nálunk más, milyen mértékben lehet a programcsomagon változtatni, illetve a rendszerkövetést megoldani? (Általában sehogy.) A következmény általában az, hogy a programcsomag által feltételezett befogadó környezetnek csak részben megfelelő környezetet szerveznek a programcsomag köré és a programcsomag képességeit korlátozottan használják ki (teljes vételárért és drága kiegészítő szolgáltatásokért).


A b) megoldást sok esetben a szakértelem hiánya, az "üzemi vakság", a hagyományokhoz való túlzott ragaszkodás teszi járhatatlanná. A legtöbb vállalatnál sem a szervezők, sem a számítástechnikusok nincsenek abban a helyzetben, hogy a hierarchiában felettük lévő vezetők megvitassák velük - és tanácsaik alapján megváltoztassák - az általuk irányított folyamatok menetét. A következmény csak az lehet, hogy a meglévő folyamatokat mechanizálják és nagy ráfordítások ellenére sem lesz koordináltabb a vállalati működés, hatásosabb a vállalati alkalmazkodás.

A c) megoldástól akkor várható eredmény, ha elsődlegesen a vállalat alkalmas irányítási-működtetési modelljének kialakítására koncentrálunk és az így megújított folyamatokat kiszolgálni képes információtechnikai, szervezési és érdekeltségi megoldást találunk.
Cégünk Referencia Partnerek Szolgáltatás Termékek Kapcsolat