Cím

Controlling
Vállalkozásirányítási Tanácsadó
és Rendszerfejlesztő Kft.

1125 Budapest,
Istenhegyi út 63/b.
Tel.: (36-1) 355-6641,
Fax: (36-1) 355-6641
info@controlling.hu

Kinek ajánljuk? Mit várhat tőlünk? Miért fontos, amit kínálunk? Kontrolling filozófiánk
Akciók
Gyorsátvilágítás: az Ön cégénél mi akadályozza azt, hogy hatásosabban kézben tarthassa, irányíthassa cégét? Kapcsolatfelvétel alapján ingyenes gyorsdiagnosztika az Ön cégénél.

Egy lépéssel a versenytársak előtt: folyamatos előrejelzés mellett értékelhetők a tények (a CNET, mint a kontrollingot támogató integrált rendszerek új generációja). Kapcsolatfelvétel alapján helyszíni bemutató az Ön cégénél, konzultációs lehetőséggel.
A törekvés-kontrolling (proaktív eredmény-kontrolling) lehetővé teszi
  • annak a reális törekvés együttesnek a megfogalmazását, amely adott helyzetben a legjobb eredménnyel kecsegtet, a legtöbbet hozza ki a vállalkozásból
  • e törekvés együttes megvalósulásának teljes körű felügyeletét a valóságos történésekkel szinkronizáltan
  • a jobbító beavatkozások megfogalmazását, vagyis a megváltozott körülményekhez igazodó újabb törekvés együttes megfogalmazását, aminek a megvalósítására törekedni kell.

A törekvés-kontrolling megvalósításának eddig a legnagyobb akadálya az volt, hogy valójában egy integrált irányítási rendszer (IIR) sem támogatta.

Miért?

Alapvetően azért, mert a jelenlegi IIR-ek - tranzakcionális működési elvükből kifolyólag - csak a történések egyfázisú regisztrálására alkalmasak. Amikor egy fontos állapot átmenetet érzékelnek, egy tranzakciót (amelynek része a könyvelési feladás) hajtanak végre. Ez pedig kevés a valódi törekvés-kontrolling megvalósításához.

A törekvés egy végrehajtandó akció (folyamat végrehajtás) megnevezése. A vállalatirányítás szempontjából azok a törekvések lényegesek, amelyek külső vagy belső igényre közvetlen teljesítményt (terméket vagy szolgáltatást) eredményeznek.

Minden közvetlen teljesítmény ily módon egy-egy vállalási szál végrehajtásának az eredménye. Ez a végeredmény elérése érdekében össze-rendezetten végrehajtandó résztevékenységek együttese, aminek számos pontján hajtódhat végre tranzakció.

A vállalási szál egy adott objektumra vonatkozóan egy folyamatvázat képvisel, amelynek - az objektum jellemzői (karakterisztikái) függvényében - bizonyos tevékenységei aktivizálódnak csak a vállalási szál végrehajtásakor. Példa: vásárolt tétel értékesítése.

A terv szempontjából egy-egy vállalási szál teljes egészét kell figyelembe venni (vagy el kell hagyni, vagy mással kell helyettesíteni) a megfelelő karakterisztikákkal és forgalmi (mennyiségi) előirányzatokkal.

Amíg jövőbeli lehetőségről van szó, addig a vállalási szál egésze hordozza az előrejelzési információt. A vállalási szál előrejelző képessége a tárgyhónap végeztével "elévül". A tárgyhónapban a vállalási szál bizonyos mennyiségben már elkötelezettséggel (vevői vagy gyártási rendeléssel) lefedett, illetve ténylegesen teljesített lehet.

Amilyen mértékben közelítünk a tény felé, oly mértékben váltja fel a hatás képviseletében a vállalási szálat tény közeli vállalási szál (pl. vevői vagy beszerzési rendelés), illetve teljesítés esetén az esedékesség.

Az előrejelzésben a vállalási szál, a rendelések és a teljesítések együtt játszanak szerepet bonyolult, esemény vezérelt környezetben.

Ezzel szemben a piacon lévő IIR-ek csak a teljesítések könyvelési tranzakcióit ragadják meg.

A tervezést (ha egyáltalán támogatják) tranzakció típusonként segítik. Először vállalati szinten az árbevételt, majd az ehhez tartozó gyártást, beszerzést, és így tovább segítik megtervezni. A tervezési lánc végén kiadódik az eredményterv (a várható eredmény-kimutatás).

A valóságban azonban sok minden nem úgy történik, ahogy elképzeltük (mások lesznek a devizaszorzók, egyes akciók késnek, mások hamarabb történnek meg, mások az árak, rezsiköltségek stb.). Következésképpen

  • megszűnik a terv és a tény szinkronitása (nem tudják biztosítani azt, hogy a tervből kikerüljön a tény)
  • csak visszamenőlegesen (lezárt időszakra) lehetséges a tervhez való viszonyítás, de ez is pontatlan lesz a terv aktualitásának hiánya miatt
  • pontatlan lesz a várható képzés is
  • a terv-tény eltérésekből nem állapítható meg, hogy melyik vállalási szál (törekvés) jövőbeli megvalósulását kell megváltoztatni, hogy a várható eredmény előzetes elvárásunkhoz közelebb kerüljön
  • nincs pontos mérlegterv és a cash-flow terv is elnagyolt.

Az eredmény:
- A tervet formalitásként kezelik, így az sohasem válik valódi irányítási bázissá
- Nem kap megalapozott támogatást a beavatkozás előkészítése, így az továbbra is megérzésen fog alapulni
- A hatalmas ráfordítással üzembe állított IIR csak a visszacsatolás pontosságát biztosítja
- Az összehasonlíthatóság inkább a múlthoz biztosított (ha nem változott meg az elemző kódok értelmezése, kiosztása), mert a tervvel való összehasonlíthatóság értelme kérdéses
- Ez magának a kontrollingnak az eredményességét is alapvetően befolyásolja: valódi irányítási bázis nélküli visszacsatolásos szabályozást valósítunk meg.

Ezeknek a hiányosságoknak a kiküszöbölése vezérelte a CNET fejlesztését.
Cégünk Referencia Partnerek Szolgáltatás Termékek Kapcsolat